BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Leżajsk

Stanowiska

 

Marek Krauz - Dyrektor GOK

Magdalena Niemczyk - Kierownik artystyczny 

Lesław Błądek - Kierownik administracyjny

Lucyna Wraga - Główna księgowa

Halina Zachara - Starszy referent ds. Administracyjnych

Jadwiga Kula - Instruktor ds. Kulturalno wychowawczych

Stanisław Osip - Instruktor ds. Muzycznych

Jan Fus - Informatyk - Akustyk

Alicja Rozlazły - Pracownik gospodarczy

Krzysztof Pęcak – Instruktor ds. Plastycznych

Danuta Danak – Instruktor ds. Kulturalno wychowawczych

Elżbieta Kula – Pracownik gospodarczy

Agnieszka Niemiec – instruktor ds. Kulturalno wychowawczych

Antoni Szkodziński – Pracownik gospodarczy

Krystyna Wanat – Instruktor ds. Kulturalno wychowawczych

Monika Krupa – Pracownik gospodarczy

Tomasz Kwieciński – Instruktor ds. Kulturalno wychowawczych

Anna Okruch – Pracownik gospodarczy

Dorota Szary – Instruktor ds. Kulturalno wychowawczych

Czesława Tupaj – Instruktor ds. Kulturalno wychowawczych

Zofia Woś – Instruktor ds. Kulturalno wychowawczych

Jan Grabarz – Konserwator

Angelika Maczuga – Instruktor ds. Kulturalno wychowawczych